Kuljetusehdot (pakettikuljetukset)

- voimassa toistaiseksi 15.1.2020 alkaen

1 Soveltamisala

Näitä kuljetusehtoja sovelletaan yhdessä voimassaolevan tiekuljetussopimuslain kanssa kaikkiin TaksiTiketti-palvelun kautta tilattuihin kuljetuksiin.

2 Kuljetussopimus

TaksiTiketti on sähköinen kauppapaikka, jossa kuljetussopimus syntyy kuljetusta tarjoavan taksiyrittäjän (”Kuljetusyritys”) ja pakettikuljetuksen tilaajan (”Tilaaja”) kesken. Kuljetussopimuksen voi tehdä internetissä tai puhelimitse. Kuljetussopimus syntyy, kun tilaus on vastaanotettu.

3 Vastuu tilauksen oikeellisuudesta

Tilaaja vastaa kustannuksista ja vahingoista, jotka aiheutuvat Kuljetusyritykselle Tilaajan antaman tiedon virheellisyydestä tai puutteellisuudesta.

4 Pakkaaminen ja rajoitukset

Tilaaja on vastuussa siitä, että tavara on pakattu huolellisesti ja siten, että se ei normaalissa käsittelyssä vahingoitu. Pakkauksen enimmäiskoko on 50 cm x 50 cm x 50 cm (leveys x korkeus x syvyys) ja enimmäispaino on 20 kg. Kuljetusyrityksellä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta pakkausta, jos on ennakoitavissa, että se saattaa aiheuttaa vahinkoa muille lähetyksille, ajoneuvolle tai matkustajille.

Seuraavia lähetyksiä ei kuljeteta

  1. Vaarallisia aineita
  2. Eläimiä
  3. Kylmäkuljetuksen tai muun lämpökontrolloidun kuljetuksen vaativia tarvikkeita kuten pakasteita
  4. Kaasuja
  5. Polttoaineita
  6. Jätteitä
  7. Suurikokoisia esineitä, jotka ylittävät tässä kohdassa 4 mainitut rajat

5. Kuljetusaika

Tilausjärjestelmässä esitetty noutoaika on suuntaa antava: paketti noudetaan valitun arkipäivän aikana. Lähetyksiä toimitetaan vastaanottajille arkisin klo 08-16 välisenä aikana.

6. Paketin luovuttaminen ja sen esteet

Paketti luovutetaan Tilaajan ilmoittamalle vastaanottajalle vasta, kun kuljetus on maksettu. Mikäli paketin vastaanottaja ei ole vastaanottamassa pakettia tai kieltäytyy sen vastaanottamisesta, palautetaan paketti Tilaajalle tämän vastuulla ja kustannuksella seitsemän (7) vuorokauden sisällä.

Kuljetusyrityksellä on oikeus pidättää ja pantata paketti vakuutena sen kuljetustehtävästä tai säilyttämisestä syntyneistä saatavista.

7. Kuljetusyrityksen vastuu

Kuljetusyritys on vastuussa katoamisesta, vähentymisestä ja vahingoittumisesta paketin vastaanottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana sekä vahingosta, joka aiheutuu lähetyksen luovutuksen viivästymisestä. Vastuut määräytyvät tiekuljetussopimuslain mukaan.

8. Vastuusta vapautuminen

Kuljetusyritys ei ole vastuussa katoamisesta, vähentymisestä, vahingoittumisesta tai luovutuksen viivästymisestä mikäli osoitetaan, että se on johtunut Tilaajan tai vastaanottajan virheestä, lähetyksen puutteellisesta laadusta, puutteellisesta pakkauksesta tai olosuhteesta, jota Kuljetusyritys ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia hän ei ole voinut ehkäistä. Kuljetusyrityksellä ei ole vastuuta, jos vahinko on johtunut tiekuljetussopimuslain 29§:n mukaisesta kuljetukseen liittyvästä erityisestä vaarasta.

9. Kuljetusmääräaika ja luovutuksen viivästyminen

Luovutuksen katsotaan viivästyneen, ellei paketti ole luovutettavissa kohdeosoitteessa kohdan 5 mukaisessa toimitusajassa.

Kuljetusyritys korvaa vahingon, jonka osoitetaan aiheutuneen luovutuksen viivästymisestä, mikäli siitä on osoitettavissa aiheutuneen oleellista haittaa vastaanottajalle. Korvauksen suuruus on aina kuitenkin enintään rahtia vastaava rahamäärä.

10. Paketin katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta suoritettava korvaus

Korvauksissa noudatetaan tiekuljetussopimuslakia. Kuljetusyritys ei vastaa pakkaukselle aiheutuneista vahingoista. Kuljetusyritys ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten ansion tai tuoton menetyksistä, saamatta jääneestä voitosta tai muista vastaavista vahingoista. Jos kuljetusyritys suorittaa korvauksen tavaran täyden arvon mukaisesti, siirtyy kuljetettavan tavaran omistusoikeus Kuljetusyritykselle.

11. Muistutukset

Jos paketin vähentyminen tai vahingoittuminen on ulkoisesti havaittavissa, on vastaanottajan reklamoitava siitä paketin luovutuksen yhteydessä. Mikäli vähentyminen tai vahingoittuminen ei ole ulkoisesti havaittavissa, muistutus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta Kuljetusyritykselle. Jos ilmoittaminen laiminlyödään, on kannevalta menetetty.

12. Lähetysten vakuuttaminen

Kuljetusyrityksen vastuu mahdollisista vahinkotapauksista määräytyy tiekuljetussopimuslain ja tämän kuljetussäännön perusteella. Mikäli Tilaaja haluaa tässä kuljetussäännössä mainituista ehdoista poikkeavan vakuutuksen, on hänen otettava se itse erillisenä vakuutuksena.

13. Tilauksen peruuttaminen

Tilauksen voi perua vähintään tunti ennen arvioitua noutoaikaa soittamalla numeroon 0200 60 400 (1,08 eur/puhelu + 1,01 eur/min). Myöhemmin peruutetuista tilauksista Kuljetusyrityksellä on oikeus periä Tilaajalta 15 euron suuruinen maksu (alv 0 %), vaikka kuljetusta ei suoriteta.

14. Muut ehdot

Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa tiekuljetussopimuslakia.

Lisätietokyselyt: info@taksisaimaa.fi